EU-founded projects

UAB "Simbiotecha" naujiems produktams sukurti vykdo ES Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą, naujų produktų kūrimui. Projekto pavadinimas "Modulinės IOT sistemos sukūrimas“ projekto numeris J05-LVPA-K-03-0142.
Projekto metu įmonė kartu su partneriu UAB "Atomis" sukurs naują IoT produktų ekosistemą. Tai technologiškai nauji IoT moduliniai produktai, kurie bus naudojami įvairioms užduotims. Pagrindinis projekto dėmesys sukurti universalų IoT įrenginį kuris veiks visuose bevielio korinio ryšio tinkluose 2G, 3G, 4G LTE ir lengvai integruojamas į naujos kartos 5G tinklus. UAB "Simbiotecha" projekto metu sukurs tris naujus produktus iš esmės technologiškai patobulins transporto sekimo ir kontrolės sistemą tracking.lt. Parneris UAB "Atomis" dirbantis transporto priemonių diagnostikos ir elektronikos srityje sukurto IoT įrenginio pagalba išleido naują transporto priemonei skirtą komforto programėlę ir valdymo bloką kuris integruotas į kuriamą modulinę IoT ekosistemą.
UAB "Simbiotecha" is implementing a project financed by the EU European Regional Development Fund to develop new products. Project title "Development of a modular IoT system" project number J05-LVPA-K-03-0142.
During the project, the company together with its partner UAB Atomis will create a new ecosystem of IoT products. These are technologically new IoT modular products that will be used for a variety of tasks. The main focus of the project is to create a universal IoT device that will work on all wireless cellular networks 2G, 3G, 4G LTE and easily integrate into the next generation 5G networks. UAB "Simbiotecha" will develop three new products during the project and will substantially improve the vehicle tracking and control system tracking.lt. Partner Atom UAB, which works in the field of vehicle diagnostics and electronics, has released a new comfort app and control unit for the vehicle, which is integrated into the modular IoT ecosystem being developed.